Cronfa Budd Cymunedol Brenig

Ail Rownd Ar Agor

underline

Mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd bellach ar gael

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW: DYDD MERCHER 26ain CHWEFROR 2020. 

Dylid anfon ceisiadau nail ai et: brenig@cadwynclwyd.co.uk neu Cadwyn Clwyd, Llys Owain, Stryd y Bont, Corwen, LL21 0AH.

Dychwelwch y ffurflen hon mewn Word, yn electronig ac mewn fformat wedi’i theipio, ni dderbynnir ffurflenni wedi’u hysgrifennu â llaw.  Peidiwch â throsi’r ffurflen hon yn PDF gan ei bod yn drysu’r fformatio.

Os ydych chi’n postio’r cais a’r dogfennau ategol, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn e-bostio copi o’r cais yn unig at brenig@cadwynclwyd.co.uk.  Rhaid i’r cais fod mewn Word ac wedi ei deipio.

sesiynau galw heibio

Mae Cadwyn Clwyd wedi trefnu dwy sesiwn galw heibio i chi ddod draw i gwrdd â’r tîm i drafod eich syniadau:

Dydd Mercher 29ain o Ionawr 2020 – Swyddfa Cadwyn Clwyd (Yr hen fanc HSBC), Stryd y Bont, Corwen, LL21 0AH – 3.00yp – 6.00yh

Dydd Iau 6ed o Chwefror 2020 – Canolfan Bro Aled, Llansannan, LL16 5HT – 3.00yp – 6.00yh

cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Ela Williams: Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 576674

e: ela.williams@conwy.gov.uk

 

Prosiectau sydd wedi eu Cymeradwyo

Ar gyfer rhestr o’r prosiectau sydd wedi eu cymeradwyo o Rownd 1 y gronfa – Rhagfyr 2019, CLICWCH YMA