homelines
Pwy ydym ni a beth allwn ni ei wneud

Croeso i Cadwyn Clwyd

underline

Mae Cadwyn Clwyd Cyfyngiedig yn fenter gymdeithasol sy’n rhoi arweiniad a chefnogaeth i gymunedau a mentrau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt.

Mae’r Cwmni’n canolbwyntio ar weithredu sy’n ysgogi cyfranogi ar lawr gwlad, gweithio drwy bartneriaeth ac arloesi, i gefnogi prosiectau ar gyfer cymunedau gwledig a grwpiau sector. Mae’n gweithio’n uniongyrchol gyda chymunedau lleol i helpu i ddatblygu prosiectau sydd o fudd i economi lleol yr ardal.

cefnogi prosiectau mewn cymunedau gwledig.

divider

Prosiectau

Take a look at what funding assistance and support schemes are available to you within Denbighshire, Flintshire and Wrexham.

Our latest
tweetings
Cysylltwch â ni

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk