darnau pwysig

Gwybodaeth Cwmni

underline

Mae gan y Cwmni 10 Chyfarwyddwr, sy’n cynrychioli gwahanol sectorau economaidd-gymdeithasol sy’n berthnasol i’r ardal leol.

Enw Rôl Sector Arbenigedd Cynrychioli
Mr Andrew Jedwell Cadeirydd, Cyfarwyddwr Preifat Diwydiant Bwyd Diwydiant Bwyd Organig Cymreig
Cyng. Rhys Hughes Cyfarwyddwr Cyhoeddus Ffermio Cyngor Sir Ddinbych
Cyng. Huw L Jones Cyfarwyddwr Cyhoeddus Twristiaeth a Hamdden Cyngor Sir Ddinbych
Mr John Les Tomos Cyfarwyddwr Preifat Twristiaeth Cymdeithas Twristiaeth Sir y Fflint
Dr Norman Jones Cyfarwyddwr Preifat Busnes Grŵp Busnes Corwen
Mr David Darlington Cyfarwyddwr Preifat Ffermio Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
Ms Carolyn Brindle Ymgynghorydd Cyhoeddus Adfywio a Buddsoddi Cyngor Sir Ddinbych
Ms Janine Began Ymgynghorydd Cyhoeddus Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Mr Gareth Evans Ysgrifennydd y Cwmni

Staff Cadwyn Clwyd

Ar hyn o bryd mae gan Gadwyn Clwyd 11 aelod staff, pob un yn gyfrifol am gyflawni prosiectau penodol yn ardal Cadwyn Clwyd.

Lowri Owain – Rheolwr

Adam Bishop – Cydlynydd Rhaglen

Delyth Jones – Swyddog Cyllid

Catrin Jones – Swyddog Cyllid

Sarah Jones – Swyddog Adnoddau Naturiol

Gwyn Rowlands – Swyddog Partneriaethau Busnes

Donna Hughes – Swyddog Partneriaethau Busnes

Helen Williams – Swyddog Menter Gymunedol

Silas Jones – Swyddog Ynni Clyfar

Lowri Edwards – Swyddog Cefnogi Prosiect

Eirys Roberts – Swyddog Cefnogi Prosiect

Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk