darnau pwysig

Gwybodaeth Cwmni

underline

Mae gan y Cwmni 8 Chyfarwyddwr, sy’n cynrychioli gwahanol sectorau economaidd-gymdeithasol sy’n berthnasol i’r ardal leol.

Enw
Rôl
Sector
Arbenigedd
Cynrychioli
Mr Andrew Jedwell Cadeirydd, Cyfarwyddwr Preifat Diwydiant Bwyd Diwydiant Bwyd Organig Cymreig
Mr Gareth Evans Ysgrifennydd y Cwmni, Cyfarwyddwr Preifat

Datblygiad Economaidd

Dr Norman Jones Cyfarwyddwr Preifat Busnes Grŵp Busnes Corwen
Mr David Darlington Cyfarwyddwr Preifat Ffermio Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
Cyng. Hugh Jones Cyfarwyddwr Cyhoeddus

Cymunedau a Phartneriaethau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyng. Tony Thomas Cyfarwyddwr Cyhoeddus

Tai a Chymunedau

Cyngor Sir Ddinbych
Ms Janine Began Ymgynghorydd Cyhoeddus Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Mr Gari Thomas Ymgynghorydd Cyhoeddus Economi a Busnes Cyngor Sir Ddinbych

Staff Cadwyn Clwyd

Ar hyn o bryd mae gan Gadwyn Clwyd 8 aelod staff, pob un yn gyfrifol am gyflawni prosiectau penodol yn ardal Cadwyn Clwyd.

Lowri Owain – Rheolwr

Catrin Jones – Swyddog Cyllid

Donna Hughes – Swyddog Partneriaethau Busnes

Helen Williams – Swyddog Menter Gymunedol

Lowri Edwards – Swyddog Cefnogi Prosiect

Carwyn Jones – Swyddog Cefnogi Prosiect

Haf Roberts – Rheolwr Prosiect Cymunedau Gwyrdd

Cara Roberts – Swyddog Cefnogi Cymunedau Gwyrdd

Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk