rownd 3 - Awst 2020

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O DRYDYDD ROWND O ARIAN BRENIG WIND LTD

underline

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 11 grwp canlynol wedi cael cynnig Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 3: Awst 2020)

Ymgeisydd: Canolfan Uwchaled

Disgrifiad: Adnewyddu bar coffi a storfa cegin

Swm y grant: £9,587.29

Ymgeisydd: Clocaenog Playground Project

Disgrifiad: Ail osod offer chwarae sydd wedi difrodi

Swm y grant: £8,935.22

Ymgeisydd: Cyngor Cymuned Nantglyn

Disgrifiad: Gosod De-ffib yn y blwch ffon

Swm y grant: £2,002.98

Ymgeisydd: Cylch Meithrin Clocaenog

Disgrifiad: Costau symud o Ysgol Carreg Emlyn i Neuadd yr Eglwys yn Clocaenog a phrynu adnoddau ac offer dysgu

Swm y grant: £7,075.41

Ymgeisydd: Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled

Disgrifiad:  Offer

Swm y grant: £2,765.00

Ymgeisydd: Menter Nefydd

Disgrifiad: Gosod stand a llwybr ger y cae pel droed

Swm y grant: £9,960.00

Ymgeisydd: Clwb Bowlio Llansannan

Disgrifiad: Ail-adeiladu y cae bowlio

Swm y grant: £10,000.00

Ymgeisydd: Clwb Peldroed Henllan

Disgrifiad:  Offer

Swm y grant: £3,148.88

Ymgeisydd: Menter Iaith Sir Ddinbych – Nerth dy Ben

Disgrifiad: Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Swm y grant: £9,398.36

Ymgeisydd: Marchnad Ruthin Artisan

Disgrifiad:  Offer

Swm y grant: £3,102.30

Ymgeisydd: Fynnon St Dyfnog Well, Llanrhaeadr

Disgrifiad: Creu Llwybr

Swm y grant: £3,161.00

cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Ela Williams: Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 576674

e: ela.williams@conwy.gov.uk

mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer cronfa budd cymunedol brenig wind ltd

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig