divider
22.06.22

Cyfleusterau Cymunedol Cynaliadwy

Mae Cadwyn Clwyd (Asiantaeth Datblygu Gwledig) wedi ymuno ag arbenigwyr ynni DEG (Datblygiadau Egni Gwledig) i gynnig 12 archwiliad ynni am ddim i sefydliadau yn Sir Ddinbych sy’n rheoli adeiladau cymunedol. Mae’r argyfwng hinsawdd presennol a’r argyfwng costau byw yn cyflwyno heriau mawr i grwpiau cymunedol sy’n rhedeg adeiladau cymunedol hanfodol, megis neuaddau pentref a… Read More…

divider
10.06.22

Hwb i Grwpiau Cymunedol Sbarduno Adferiad Economaidd

Mae gweledigaeth gwerth £500,000 i drawsnewid cyfleusterau mewn parc poblogaidd wedi derbyn hwb gan gynllun sy’n hybu adferiad economaidd ôl-bandemig yn Sir Ddinbych. Mae Prosiect Gwella Glan yr Afon Llangollen yn un o 14 o fentrau i sicrhau cyllid gan Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, sydd wedi’i gyfateb gan Gronfa… Read More…

divider
04.05.22

PROSIECTAU GARDDIO CYMUNEDOL GOGLEDD CYMRU YN BUDDIO

Mae’r Gronfa’n darparu arian i roi hwb i gynaliadwyedd ar draws y rhanbarth ac mae’n cael ei weinyddu gan asiantaeth datblygu gwledig Cadwyn Clwyd. Mae’r rhaglen sy’n cefnogi’r prosiect, sef Rhaglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, yn cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), a Llywodraeth Cymru. Mae’r gronfa… Read More…

divider
04.02.22

Cyhoeddi cyllid newydd ar gyfer Sir Ddinbych

Mae arloeswyr ac entrepreneuriaid sydd â syniadau am brosiectau cynaliadwy yn cael eu hannog i wneud cais am grantiau a fydd yn ysgogi adferiad economaidd ôl-Covid yn Sir Ddinbych. Dan arweiniad Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd), bydd prosiect Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych gwerth £600,000 yn canolbwyntio ar annog cwmnïau micro, grwpiau… Read More…

divider
27.01.22

Cadwyn Clwyd Swydd Wag Cyfarwyddwr o Sir y Fflint Wledig

Mae Cadwyn Clwyd yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd o Sir y Fflint wledig i’w Fwrdd presennol. Mae’r rôl yn galw am fynychu cyfarfodydd chwarterol a goruchwylio’r gwaith o redeg y cwmni a rheoli contractau a phrosiectau. Asiantaeth Datblygu Gwledig yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig. Mae’n darparu arweiniad a chymorth i ddatblygu ac arallgyfeirio’r economi wledig yn… Read More…

divider
22.11.21

Smarter Energy

divider
19.11.21

Rydym yn recriwtio!

Cyfle cyffrous i gefnogi gweithrediad prosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych.  Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU… Read More…

divider
11.11.21

Cymunedau gwledig yn cael eu hannog i wneud y mwyaf o lwyddiant ariannol rownd diweddaraf Cronfa Cymunedol Brenig Wind Ltd

Mae swm ariannol o £120,000 ar gael i achosion da ar hyd ardaloedd gwledig Sir Ddinbych a Sir Conwy yn y rownd diweddaraf o ariannu o’r gronfa gwerth £4 miliwn gan Brenig Wind Ltd. Ers ei lansiad dwy flynedd yn ôl, mae Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd wedi darparu £350,000 i grwpiau cymunedol, clybiau a… Read More…

divider
22.10.21

Cymunedau gwledig i rannu cronfa gwerth £ 1.3 miliwn ar gyfer prosiectau gwyrdd

Mae trefi a phentrefi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu heirio i lunio prosiectau gwyrdd arloesol er mwyn ennill darn o gronfa gwerth £1.3 miliwn gyda’r nod o hybu’r amgylchedd leol. Nod y gronfa Cymunedau Gwyrdd yw i ddarparu cefnogaeth i brosiectau cynaliadwy a arweinir gan gymunedau. Bydd y gronfa’n cael ei lansio’r mis… Read More…

divider
23.07.21

Llifoleuadau clwb pel-droed yn tynnu sylw at gyllid cymunedol fferm wynt

Mae clwb pel-droed uchelgeisiol wedi cicdanio apêl i grwpiau cymunedol ymgeisio am gyllid, gyda chyfanswm o £60,000 ar gael. Mae Clwb Pel-droed Rhuthun yn paratoi ar gyfer y tymor newydd ar ôl cwblhau uwchraddio eu cyfleusterau’n sylweddol, yn cynnwys system llifoleuo newydd sy’n creu argraff fawr. Mae’r goleuadau newydd yn barod i’w switsio ymlaen gyda… Read More…

1 2 3 7