rownd 2: chwefro - mawrth 2020

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O ROWND Y AIL O ARIAN BRENIG WIND LTD

underline

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 22 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 2 Chwefro – Mawrth 2020)

 

Ymgeisydd: Sioe Cyffylliog a Bontychel

Disgrifiad: Offer – Trelar blwch 10′ gyda ramp, system PA symudol a 2 gazebos

Swm y grant: £3,634.86

 

Ymgeisydd:  Canolfan Addysg Uwchaled

Disgrifiad: System sain a thaflunydd newydd

Swm y grant: £ 9,627.12

 

Ymgeisydd:  Capel y Gro – Betws GG

Disgrifiad: Peintio / addurno ar ôl atgyweirio

Swm y grant: £3,500.00

 

Ymgeisydd:  Clwb Ffermwyr Ifanc Clwyd

Disgrifiad: Prosiect Sgiliau i Bawb

Swm y grant: £2,725.00

 

Ymgeisydd: Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned – Dinbych

Disgrifiad: Cynyddu lefel y gwasanaeth

Swm y grant: £3,077.91

 

Ymgeisydd:  Cyngor Cymunedol Llanfihangel Glyn Myfyr

Disgrifiad: Adnewyddu Cae Chwarae – draenio’r Cae

Swm y grant: £4,840.00

 

Ymgeisydd:  Hedfan yn uchel yn Dinbych

Disgrifiad: Ail-lansio Hedfan yn uchel

Swm y grant: £714.00

 

Ymgeisydd:  Clwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled

Disgrifiad: Cyfarpar newydd i’r clwb

Swm y grant: £2,530.00

 

Ymgeisydd: Clwb Busnes Hiraethog

Disgrifiad: Clwb Busnes

Swm y grant: £1,500.00

 

Ymgeisydd:  Clwb Digidol Ysgol Cerrig

Disgrifiad: 10 laptop a 16 ipad

Swm y grant: £9,755.00

 

Ymgeisydd:  Clwb Peldroed Nantglyn

Disgrifiad: Cit Pêl-droed Newydd

Swm y grant: £632.40

 

Ymgeisydd:  Canolfan Gymunedol Betws GG

Disgrifiad: Arian Cyfatebol ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb i greu ganolfan gymunedol ar safle’r ysgol

Swm y grant: £4,500.00

 

Ymgeisydd:  Cylch Meithrin a Ti a Fi Llanrhaeadr

Disgrifiad: Offer i ymestyn Cylch a Ti a Fi o 3 diwrnod i 5 diwrnod yr wythnos trwy gyflwyno ysgol goedwig

Swm y grant: £8,949.45

 

Ymgeisydd:  Cylch Meithrin Prion

Disgrifiad: Adnoddau, offer a sied

Swm y grant: £9,102.40

 

Ymgeisydd:  Antur Cae Cymro, Clawddnewydd

Disgrifiad: 1) System POS electronig 2) System oeri seler 3) Costau Pensaer / cynllunio / arolygu / rheoli adeiladu 4) Teledu sgrin fflat

Swm y grant: £9,525.70

 

Ymgeisydd:  Cyngor Cymunedol Clocaenog

Disgrifiad: Adnewyddu ac adleoli hysbysfwrdd y pentref. Darparu seddi i’r pentref. Adnewyddu’r lloches bws bresennol

Swm y grant: £5,906.00

 

Ymgeisydd:  Clwb ar ol ysgol Betws GG

Disgrifiad: Prynu Cegin a Phopty

Swm y grant: £3,919.03

 

Ymgeisydd: Cor Meibion Bro Aled, Llansannan

Disgrifiad: System llwyfan fodwlar a trelar

Swm y grant: £9,064.00

 

Ymgeisydd: Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Disgrifiad: Ymestyn strand cymunedol GGRGC

Swm y grant: £2,000.00

 

Ymgeisydd:  Antur Cae Cymro, Clawddnewydd

Disgrifiad: Cydlynydd

Swm y grant: £21,000.00

 

Ymgeisydd:  Clwb Rygbi Rhuthun – Ieuenctid

Disgrifiad: Sied storio

Swm y grant: £25,000.00

 

Ymgeisydd:  Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog

Disgrifiad: Marchnata a Chamerâu

Swm y grant: £1,519.00

 

cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Ela Williams: Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 576674

e: ela.williams@conwy.gov.uk

 

mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer cronfa budd cymunedol brenig wind ltd

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig