cooperationlines
Twristiaeth Sir y Fflint

Cronfa Dichonoldeb

underline

Ariennir Cronfa Dichonoldeb Twristiaeth Sir y Fflint gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU drwy’r flaenoriaeth fuddsoddi ‘cefnogi busnesau lleol’.

Bydd Cronfa Dichonoldeb Twristiaeth Sir y Fflint yn rhoi cymorth i sefydliadau a grwpiau Sir y Fflint gynnal astudiaethau dichonoldeb sy’n ofynnol i gyflawni prosiectau s’n targedu datblygu seilwaith twristiaeth a’r economi ymwelwyr.

 

Sut i wneud cais:

Bydd angen cwblhau FFURFLEN MYNEGI DIDDORDEB. Bydd y Swyddog Prosiect yn cysylltu â chi i drafod eich cais.

 

Os hoffech drafod eich syniadau, cysylltwch â:

Donna Hughes ar 01490 340500 / 07833 084352