divider
14.11.18

Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Limited

Mae Brenig Wind Limited wedi’i leoli yn ardal Cyngor Cymuned Nantglyn a ward etholiadol Llanrhaeadr yng Nghinmeirch yn ardal Cyngor Sir Ddinbych.  Mae’r datblygwyr, CGN Europe Energy wedi gosod 16 tyrbin a phob un ohonynt yn 2.35MW, sy’n creu cyfanswm capasiti o 37.6MW ac mae’n ymrwymedig i dalu cronfa budd cymunedol o 3000/MW â chyswllt i’r Mynegai… Read More…