Cronfa Budd Cymunedol Brenig

Fferm Wynt Brenig

underline

Mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd bellach ar gael

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW: DYDD LLUN 11 TACHWEDD 2019. (Bydd y ceisiadau’n cael eu hasesu Dydd Llun, 9fed o Ragfyr 2019.

Dylid anfon ceisiadau nail ai et: brenig@cadwynclwyd.co.uk neu Cadwyn Clwyd, Llys Owain, Stryd y Bont, Corwen, LL21 0AH.

Mae Cadwyn Clwyd wedi trefnu dwy sesiwn galw heibio ar gyfer y gymuned i ddod i drafod eu syniadau a cheisiadau am grantiau posibl.  Cynhelir rhain yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Llyn Brenig, Cerrigydrudion, LL21 9TT.

  • Dydd Mercher25 ain o Fedi o 3pm i 5:45pm
  • Dydd Mercher 16eg o Hydref o 3pm i 5:45pm