Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd

Trydydd Rownd Ar Agor

underline

Mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer trydydd rownd Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd ar gael.

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW: 7FED O AWST 2020

Dychwelwch y ffurflen gais a dogfennau ychwanegol i brenig@cadwynclwyd.co.uk.  Dylid dychwelyd y ffurflen gais hon mewn Word, yn electronig ac mewn fformat wedi’i theipio, ni dderbynnir ffurflenni wedi’u hysgrifennu â llaw.  Peidiwch â throsi’r ffurflen i PDF gan ei bod yn drysu’r fformatio.

Cwestiynau am y Ceisiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gronfa neu’r broses ymgeisio, ebostwich brenig@cadwynclwyd.co.uk neu cysylltwch â 01490 340500 os gwelwch yn dda

Cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Ela Williams: Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 576674

e: ela.williams@conwy.gov.uk

cronfa budd cymunedol brenig

newyddion a astudiaethau achos

underline
16 June 2020

Mae tafarn gymunedol Glan Llyn, Clawdd Newydd yn ganolbwynt ar gyfer darparu bwyd yn yr ardal leol

Mae menter bentref fywiog sy’n cludo bwyd a diod i bobl ynysig ac agored i niwed yn ardal orllewinol Sir Ddinbych wledig yn ystod y pandemig Covid-19 wedi derbyn mwy na £20,000 i roi hwb i’w gwasanaethau. Mae gan Glawddnewydd, pentref rhwng Rhuthun a Cherrigydrudion siop a thafarn, y Glan Llyn, sy’n cael ei rhedeg… Read More…

17 September 2019

Lawnsio Cronfa Newydd Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd

Mae cronfa grant cymunedol fferm wynt o bron i £4 miliwn dros 25 mlynedd bellach ar gael i gymunedau o amgylch safle Brenig Wind Ltd i ddechrau elwa ohoni. Daw’r fferm wynt sy’n eiddo i Brenig Wind Limited yn weithredol ym mis Mawrth 2019 ac mae ganddo 16 tyrbin yr un o 2.35MW, gan roi… Read More…

cronfa budd cymunedol brenig

Prosiectau wedi eu cymeradwyo

underline
05 May 2020

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O AIL ROWND ARIAN CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 22 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 2: Chwefro – Mawrth 2020)   Ymgeisydd: Sioe Cyffylliog a Bontychel Disgrifiad: Offer – Trelar blwch 10′ gyda ramp, System PA Symudol a 2 Gazeboo Swm y grant: £3,634.86   Ymgeisydd: … Read More…

25 February 2020

Grwpiau cymunedol yn elwa o rownd gyntaf o arian Brenig Wind Ltd

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 14 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2020)   Ymgeisydd: Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog (clwb ar ôl ysgol) Disgrifiad: 15 iPad ar gyfer clwb ar ôl ysgol a grwpiau cymunedol yn… Read More…