divider
11.01.18

Adfywio Blychau Ffôn Coch

Ychydig o luniau o Giosgau Ffôn Coch wedi ei hadnewyddu yng Nglyndyfrdwy, Gwaenysgor ac Eryrys.  

divider
11.01.18

Teithiau Dysgu

Taith Dysgu ddiweddar i Warwick. Os oes gan eich grŵp ddiddordeb mewn trefnu Taith Dysgu, cysylltwch â Donna Hughes ar 01490 340500.

divider
11.08.17

Cymunedau Electrig

Mae’r Grwpiau Gweithredu Lleol wedi cymeradwyo prosiect newydd o’r enw Cymunedau Electrig. Nod y prosiect yw helpu adeiladau cymunedol i ddarganfod faint o electrig maent yn ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei ddefnyddio. Rydym yn chwilio am 15 o brosiectau cymunedol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i gymryd rhan y prosiect.… Read More…

1 4 5 6