Gwerthusiad o'r rhaglen LEADER

yng nghefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam

underline

Comisiynwyd Wavehill cwmni ymchwil gymdeithasol ac economaidd gan Gadwyn Clwyd, ar ran y Grwpiau Gweithredu Lleol (LAGs) ar gyfer cefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, i gynnal gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen LEADER yn eu hardaloedd. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae’r rhaglen wedi ei reoli a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud.

gan pwy y mae angen adborth…

Buasen yn hoffi derbyn eich adborth er mwyn hwyluso y gwerthusiad  os ydych:

  •   wedi cael cefnogaeth o’r tîm Cadwyn Clwyd
  •  wedi gwneud cais am gymorth ariannol gan y rhaglen LEADER yn yr ardal yma
  • chi’n ymwneud â phrosiect sydd wedi ei ariannu gan y rhaglen

Mae eich adborth yn bwysig ac y byddwn yn falch i’w dderbyn. Mi ddylai’r holiadur gymeryd rhyw 15 i 20 munud i’w gwbwlhau, hwn yn ddibynol ar hyd eich cyfraniad.

man cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cyfweliad neu’r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag

Endaf Griffiths yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu

Adam Bishop, Cydlynydd Rhaglen, Cadwyn Clwyd (01490 340 500) | adam.bishop@cadwynclwyd.co.uk).

linc y gwerthusiad:

https://bit.ly/2S4staI