divider
20.05.20

Darparu arian LEADER ar gyfer cymunedau lleol

Covid 19 – Cadwyn Clwyd a Grwpiau Gweithredu Lleol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn darparu arian LEADER ar gyfer cymorth rheng flaen. Yn sgil ymateb chwin, sefydlwyd prosiect cydweithredol wedi’i ariannu gan LEADER ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru wledig ac fe gafodd ei lansio 24ain o Fawrth.  Mae’r prosiect yn helpu… Read More…

divider
15.05.20

O’r gymuned a thu hwnt – Arloesi mewn argyfwng

Diweddariad gan Rhwydwaith Cymru Wledig Mae asiantaethau menter lleol ar flaen y gad o ran cefnogi busnesau a chymunedau lleol yn ystod pandemig Covid-19. Drwy ysgogi rhwydweithiau lleol ac adeiladu ar gysylltiadau cryf ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, mae’r asiantaethau hyn wedi ymateb yn gyflym i roi ymatebion hyblyg, arloesol ar waith.… Read More…

divider
05.05.20

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O AIL ROWND ARIAN CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 22 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 2: Chwefro – Mawrth 2020)   Ymgeisydd: Sioe Cyffylliog a Bontychel Disgrifiad: Offer – Trelar blwch 10′ gyda ramp, System PA Symudol a 2 Gazeboo Swm y grant: £3,634.86   Ymgeisydd: … Read More…

divider
30.04.20

yn darparu arian LEADER ar gyfer cymorth rheng flaen

Covid 19 – Cadwyn Clwyd a Grwpiau Gweithredu Lleol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn darparu arian LEADER ar gyfer cymorth rheng flaen. Yn sgil ymateb chwin, sefydlwyd prosiect cydweithredol wedi’i ariannu gan LEADER ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru wledig ac fe gafodd ei lansio 24ain o Fawrth.  Mae’r prosiect yn helpu… Read More…

divider
divider
25.02.20

Grwpiau cymunedol yn elwa o rownd gyntaf o arian Brenig Wind Ltd

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 14 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2020)   Ymgeisydd: Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog (clwb ar ôl ysgol) Disgrifiad: 15 iPad ar gyfer clwb ar ôl ysgol a grwpiau cymunedol yn… Read More…

divider
21.02.20

Cyfleon swyddi yng Nghadwyn Clwyd!

Rydym yn recriwtio!

divider
31.01.20

Swyddfeydd i’w rhentu

Swyddfeydd i’w rhentu yng Nghorwen

divider
31.01.20

Lleoliad Cymunedol a Busnes Newydd yng Nghorwen

Lleoliad cymunedol a busnes newydd ar gael i’w logi yng Nghorwen.

divider
18.12.19

Gwerthusiad o’r rhaglen LEADER yng nghefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam

Comisiynwyd Wavehill cwmni ymchwil gymdeithasol ac economaidd gan Gadwyn Clwyd, ar ran y Grwpiau Gweithredu Lleol (LAGs) ar gyfer cefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, i gynnal gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen LEADER yn eu hardaloedd. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae’r rhaglen wedi ei reoli a… Read More…