spf

swyddi gwag

underline

SWYDDOG CEFNOGI PROSIECT (TWRISTIAETH)

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig ar gyfer y swydd Swyddog Cefnogi Prosiect (Twristiaeth) er mwyn gweithredu a datblygu Prosiect Cronfa Twf Twrisiaeth, sydd wedi’i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn Sir Y Fflint drwy gydweithio gyda’r swyddog prosiect yn Cadwyn Clwyd a phartneriaid a rhanddeiliad allweddol.

SWYDDOG CEFNOGI PROSIECT (BUSNES)

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig ar gyfer y swydd Swyddog Cefnogi Prosiect (Busnes) er mwyn gweithredu a datblygu Prosiect Cronfa Allweddol Busnes Sir Ddinbych, sydd wedi’i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin, yn Sir Ddinbych drwy gydweithio gyda’r swyddog prosiect yn Cadwyn Clwyd a phartneriaid a rhanddeiliad allweddol.

SWYDDOG PROSIECT – RHAN AMSER (CYMUNED)

Rydym yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant ar gyfer swydd ran-amser Swyddog Prosiect (Cymuned) i gyflawni’r gwaith o weithredu a datblygu ‘Prosiect Cronfa Allweddol Cymunedol Sir y Fflint’ a ariennir gan SPF yn Sir y Fflint, drwy weithio ochr yn ochr â swyddogion Cadwyn Clwyd a phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol.

Am ffurflen gais a swydd ddisgrifiad, cysylltwch gyda Cadwyn Clwyd ar cara.roberts@cadwynclwyd.co.uk / 01490 340500.