divider
29.06.23

Prosiect Mynediad Digidol

Derbyniodd Prosiect Mynediad Digidol NEWYDD arian prosiect gan gynllun Cydweithredu a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi’r Cynllun Datblygu Gwledig a oedd â’r nod o leihau allgáu digidol yng nghefn gwlad gogledd-ddwyrain Cymru. Trwy ddull partneriaeth yn cyflogi 2 swyddog cyfwerth ag amser llawn, nod y prosiect oedd datblygu camau gweithredu cydweithredol i alluogi atebion i rwystrau y… Read More…

divider
22.11.21

Smarter Energy