divider
25.02.20

Grwpiau cymunedol yn elwa o rownd gyntaf o arian Brenig Wind Ltd

Mae Brenig Wind Ltd yn falch o gyhoeddi bod y 14 grwp canlynol wedi cael cynnig ac wedi derbyn Grant Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 1: Hydref – Rhagfyr 2020)   Ymgeisydd: Cyfeillion Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog (clwb ar ôl ysgol) Disgrifiad: 15 iPad ar gyfer clwb ar ôl ysgol a grwpiau cymunedol yn… Read More…

divider
21.02.20

Cyfleon swyddi yng Nghadwyn Clwyd!

Rydym yn recriwtio!

divider
31.01.20

Swyddfeydd i’w rhentu

Swyddfeydd i’w rhentu yng Nghorwen

divider
31.01.20

Lleoliad Cymunedol a Busnes Newydd yng Nghorwen

Lleoliad cymunedol a busnes newydd ar gael i’w logi yng Nghorwen.

divider
18.12.19

Gwerthusiad o’r rhaglen LEADER yng nghefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam

Comisiynwyd Wavehill cwmni ymchwil gymdeithasol ac economaidd gan Gadwyn Clwyd, ar ran y Grwpiau Gweithredu Lleol (LAGs) ar gyfer cefn gwlad Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, i gynnal gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen LEADER yn eu hardaloedd. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae’r rhaglen wedi ei reoli a… Read More…

divider
17.09.19

Lawnsio Cronfa Newydd Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd

Mae cronfa grant cymunedol fferm wynt o bron i £4 miliwn dros 25 mlynedd bellach ar gael i gymunedau o amgylch safle Brenig Wind Ltd i ddechrau elwa ohoni. Daw’r fferm wynt sy’n eiddo i Brenig Wind Limited yn weithredol ym mis Mawrth 2019 ac mae ganddo 16 tyrbin yr un o 2.35MW, gan roi… Read More…

divider
24.07.19

Lansio mapiau ymwelwyr a theithiau newydd

Cyn gwyliau prysur yr haf, mae Partneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam wedi lansio cyfres o fapiau a theithlenni newydd i ymwelwyr sy’n ceisio annog twristiaid i ymweld â mwy o ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol. Yn dilyn cyfres o weithdai ar gyfer y diwydiant twristiaeth lleol yn y Gwanwyn, mae tair ar ddeg o deithlenni newydd… Read More…

divider
08.07.19

Ffair Ynni Hiraethig

Ffair Ynni Hiraethog 16eg Gorffennaf 2019 – cyfle i gael cyngor gan fudiadau yn y maes ynni (sesiwn galw mewn 17:00 – 18:45). Dilynir hyn gyda chyflwyniadau am gynlluniau ynni cymunedol (o 19:00). Cysylltwch ag Eirian Pierce Jones ar 01492 642357 neu eirian@miconwy.org i gael rhagor o fanylion.

divider
05.07.19

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir Ddinbych

Yn ddiweddar, lansiwyd Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd sbon yn Sir Ddinbych. Mae’r cynllun rhad ac am ddim hwn wedi’i gynllunio i wella profiad ymwelwyr i bobl sy’n gweithio mewn twristiaeth, gweithio gydag ymwelwyr, sy’n byw neu’n astudio yn yr ardal. Cynhyrchwyd cyfres o fodiwlau hyfforddi rhyngweithiol ar-lein gyda chwisiau ar wahanol themâu megis trefi a… Read More…

divider
24.06.19

BLASU – denu cariadon bwyd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

BLASU – Yn ystod yr Hydref eleni, fe gynhelir fiesta 40 diwrnod o brofiadau yn ymwneud â bwyd, – er mwyn dathlu’r amrywiaeth wych o gynnyrch sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig. Bydd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhedeg trwy fis Medi, Hydref ac i fis Tachwedd. Cynhelir 30 o ddigwyddiadau fydd yn arddangos… Read More…