rownd 4 – Mawrth 2021

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O ROWND PEDWAR CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

underline

Mae Brenig Wind Ltd yn falch i gyhoeddi bod yr 8 grwp canlynol wedi cael cynnig Grant Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 4: Mawrth 2021).

Ymgeisydd: Clwb Peldroed Tref Rhuthun

Disgrifiad: Llifoleuadau

Swm y grant: £10,000

Ymgeisydd: Cae Chwarae Llanfihangel GM

Disgrifiad: Ffens

Swm y grant: £5,889

Ymgeisydd: Clwb Rygbi Dinbych

Disgrifiad: Llifoleuadau ar gae hyfforddi

Swm y grant: £8,000

Ymgeisydd:  Clwb Bowlio Dinbych

Disgrifiad: Offer cynnal a chadw

Swm y grant: £1,073

Ymgeisydd: Neuadd y Plwyf, Llannefydd

Disgrifiad: Estyniad

Swm y grant: £20,000

Ymgeisydd: Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau

Disgrifiad: Cegin Newydd

Swm y grant: £10,000

Ymgeisydd: Canolfan Gwytherin

Disgrifiad: Cynllun Busnes a Syrveyor

Swm y grant: £6,240

Ymgeisydd: Clwb Cymunedol Dewiniaid Digidol Pentrefoelas

Disgrifiad: Dechrau Glwb Digidol newydd

Swm y grant: £4,288

cefnogaeth ychwanegol

Mae cymorth ychwanegol ar gael i gymunedau ddatblygu a gweithredu prosiectau gan swyddogion yr awdurdodau lleol. Cysylltwch â:

Fran Rhodes: Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

t: 01824 712968

e: fran.rhodes@denbighshire.gov.uk

Haf Jones: Uwch Swyddog Datblygu ac Ymgysylltu â Chymunedau, Bwrdeistref Sirol Conwy

t: 01492 577831 / 07733 012516

e: haf.jones@conwy.gov.uk

mae ffurflenni cais a chyfarwyddyd grant ar gyfer cronfa budd cymunedol brenig wind ltd

Dilynnwch y ddolen ar gyfer y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Grant

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000

Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000

Map ardal budd Brenig