communitylines
cadwyn clwyd yn y

GYMUNED

underline

THEMA 3 LEADER: ARCHWILIO FFYRDD NEWYDD O DDARPARU GWASANAETHAU LLEOL ANSTATUDOL

Mae thema 3 LEADER yn helpu i ddatblygu a gwella gallu cymunedau, grwpiau cymunedol (gan gynnwys grwpiau o fentrau bach iawn) a mentrau cymdeithasol i ymgymryd â’r gwaith o ddarparu gwasanaethau lleol. Mae hyn yn cynnwys cynghori ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol, cefnogi datblygiad cynaliadwy a pharhad hwbiau cymunedol, cefnogi cymunedau i gymryd cyfrifoldeb a pherchnogaeth dros wasanaethau lleol pwysig a chynnig hyfforddiant a mentora i gymunedau allu ymgymryd â gweithgareddau o’r fath.

Rhai prosiectau sydd wedi derbyn cefnogaeth ydy astudiaethau dichonolrwydd sy’n canolbwyntio ar wella adeiladau cymunedol fel bod modd eu defnyddio er mwyn cynnig gwasanaethau sylfaenol i’w cymuned, astudiaethau cwmpasu er mwyn ehangu darpariaeth syml o wasanaethau gan wirfoddolwyr (er enghraifft, cynlluniau cludiant cymunedol) a hyfforddiant i aelodau gwirfoddol grwpiau cymunedol sy’n ymgymryd â darpariaeth gwasanaethau newydd. Gall gwaith astudiaeth dichonolrwydd gynnwys costau ar gyfer cynnal ymgynghoriadau gyda’r cyhoedd, arolygon, cynlluniau cysyniadau, costau cynigion, cyngor proffesiynol a chynlluniau busnes. Mae’r gwaith hwn gan amlaf yn angenrheidiol er mwyn gwneud cais am gronfeydd mwy.