Darllenwch y

Astudiaeth Gwmpasu Awyr Tywyll ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE

underline

Nod y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd awyrgylch tywyll ar draws ystod o ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol ac i wneud asesiad o ansawdd yr awyr yn ystod nosweithiau ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE. Mae tywyllwch yn hanfodol ar gyfer tua 60% o’n bywyd gwyllt sydd fwyaf gweithgar yn y nos. Mae awyr tywyll yn gynyddol bwysig hefyd fel ased twristiaeth lle mae ymwelwyr yn chwilio am dirweddau sy’n cynnig golygfeydd anhygoel o’r sêr yn ystod y nos.

Gallwch ddarllen yr astudiaeth lawn yma a’r crynodeb gweithredol yma.