divider
04.05.22

PROSIECTAU GARDDIO CYMUNEDOL GOGLEDD CYMRU YN BUDDIO

Mae’r Gronfa’n darparu arian i roi hwb i gynaliadwyedd ar draws y rhanbarth ac mae’n cael ei weinyddu gan asiantaeth datblygu gwledig Cadwyn Clwyd. Mae’r rhaglen sy’n cefnogi’r prosiect, sef Rhaglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, yn cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), a Llywodraeth Cymru. Mae’r gronfa… Read More…

divider
04.02.22

Cyhoeddi cyllid newydd ar gyfer Sir Ddinbych

Mae arloeswyr ac entrepreneuriaid sydd â syniadau am brosiectau cynaliadwy yn cael eu hannog i wneud cais am grantiau a fydd yn ysgogi adferiad economaidd ôl-Covid yn Sir Ddinbych. Dan arweiniad Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd), bydd prosiect Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych gwerth £600,000 yn canolbwyntio ar annog cwmnïau micro, grwpiau… Read More…

divider
27.01.22

Cadwyn Clwyd Swydd Wag Cyfarwyddwr o Sir y Fflint Wledig

Mae Cadwyn Clwyd yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd o Sir y Fflint wledig i’w Fwrdd presennol. Mae’r rôl yn galw am fynychu cyfarfodydd chwarterol a goruchwylio’r gwaith o redeg y cwmni a rheoli contractau a phrosiectau. Asiantaeth Datblygu Gwledig yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig. Mae’n darparu arweiniad a chymorth i ddatblygu ac arallgyfeirio’r economi wledig yn… Read More…

divider
22.11.21

Smarter Energy

divider
19.11.21

Rydym yn recriwtio!

Cyfle cyffrous i gefnogi gweithrediad prosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych.  Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU… Read More…

divider
11.11.21

Cymunedau gwledig yn cael eu hannog i wneud y mwyaf o lwyddiant ariannol rownd diweddaraf Cronfa Cymunedol Brenig Wind Ltd

Mae swm ariannol o £120,000 ar gael i achosion da ar hyd ardaloedd gwledig Sir Ddinbych a Sir Conwy yn y rownd diweddaraf o ariannu o’r gronfa gwerth £4 miliwn gan Brenig Wind Ltd. Ers ei lansiad dwy flynedd yn ôl, mae Cronfa Gymunedol Brenig Wind Ltd wedi darparu £350,000 i grwpiau cymunedol, clybiau a… Read More…

divider
22.10.21

Cymunedau gwledig i rannu cronfa gwerth £ 1.3 miliwn ar gyfer prosiectau gwyrdd

Mae trefi a phentrefi ledled Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu heirio i lunio prosiectau gwyrdd arloesol er mwyn ennill darn o gronfa gwerth £1.3 miliwn gyda’r nod o hybu’r amgylchedd leol. Nod y gronfa Cymunedau Gwyrdd yw i ddarparu cefnogaeth i brosiectau cynaliadwy a arweinir gan gymunedau. Bydd y gronfa’n cael ei lansio’r mis… Read More…

divider
23.07.21

Llifoleuadau clwb pel-droed yn tynnu sylw at gyllid cymunedol fferm wynt

Mae clwb pel-droed uchelgeisiol wedi cicdanio apêl i grwpiau cymunedol ymgeisio am gyllid, gyda chyfanswm o £60,000 ar gael. Mae Clwb Pel-droed Rhuthun yn paratoi ar gyfer y tymor newydd ar ôl cwblhau uwchraddio eu cyfleusterau’n sylweddol, yn cynnwys system llifoleuo newydd sy’n creu argraff fawr. Mae’r goleuadau newydd yn barod i’w switsio ymlaen gyda… Read More…

divider
22.07.21

Mae Brenig Wind Ltd Yn Gweld Aelod Panel Gwirfoddol

Mae Cadwyn Clwyd yn ceisio unigolyn gyda meddylfryd cymunedol i ymuno â Phanel Grant Brenig Wind Limited a fydd yn gyfrifol am asesu ceisiadau grant. Mae Brenig Wind Limited wedi’i leoli yn ardal Cyngor Cymuned Nantglyn a ward etholiadol Llanrhaeadr yng Nghinmeirch yng Nghyngor Sir Ddinbych. Mae’r datblygwyr, Brenig Wind Limited, wedi gosod 16 tyrbin… Read More…

divider
cronfa budd cymunedol Brenig Wind Ltd Community Benefit Fund
12.04.21

GRWPIAU CYMUNEDOL YN ELWA O ROWND PEDWAR CRONFA BUDD CYMUNEDOL BRENIG WIND LTD

Mae Brenig Wind Ltd yn falch i gyhoeddi bod yr 8 grwp canlynol wedi cael cynnig Grant Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd (rownd 4: Mawrth 2021). Ymgeisydd: Clwb Peldroed Tref Rhuthun Disgrifiad: Llifoleuadau Swm y grant: £10,000 Ymgeisydd: Cae Chwarae Llanfihangel GM Disgrifiad: Ffens Swm y grant: £5,889.00   Ymgeisydd: Clwb Rygbi Dinbych Disgrifiad:… Read More…

1 2 3 6