divider
26.10.17

test

news test The LAGs have approved a new project called Electric Communities. This project aims to help community buildings to better understand both how much electricity they are using and how the electricity is being used. We are looking for 15 community projects in Denbighshire, Flintshire and Wrexham to take part in the project. How… Read More…

divider
11.08.17

Cymunedau Electrig

Mae’r Grwpiau Gweithredu Lleol wedi cymeradwyo prosiect newydd o’r enw Cymunedau Electrig. Nod y prosiect yw helpu adeiladau cymunedol i ddarganfod faint o electrig maent yn ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei ddefnyddio. Rydym yn chwilio am 15 o brosiectau cymunedol yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i gymryd rhan y prosiect.… Read More…