Cyllid Gwledig

Y Broses Ymgeisio

underline

Gall Cadwyn Clwyd ddarparu cymorth ariannol o hyd at 70% o’r gost gymwys tuag at gost prosiect. Rhaid i’r ymgeisydd gyfrannu o leiaf 30% o gyfanswm y costau cymwys. Ni ellir dod o hyd i’r arian cyfatebol hwn o unrhyw Grant Ewropeaidd arall.

Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk