Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Rydym yn recriwtio!

underline

Cyfle cyffrous i gefnogi gweithrediad prosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych.  Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

Swyddog Cefnogi Prosiect

Cyflog: £25,082

Dyddiad Penodol: 30/06/22

Cyfuniad o weithio o gatre ac yn swyddfa Cadwyn Clwyd, Corwen

 

Dyddiad cau: 08/12/2021.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: admin@cadwynclwyd.co.uk neu 01490 340500