Dilynwch y

Llwybr iBeacon

underline

Mae’r iBeacons ar gyfer Treffynnon, Yr Wyddgrug, Y parlwr Du a Llanelwy yn barod i’w gael ei ddefnyddio. Chwiliwch am enw’r dref ar yr App Store neu Google Play i’w lawr lwytho cyn dechrau ar y llwybr. Mae yna fap ar yr ap sy’n dangos lle mae’r holl iBeacons. Gadewch inni wybod beth rydych yn meddwl o’r llwybrau hyn. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Jones ar 01490 340500.