Darllenwch y

Dichonoldeb Pwynt Gwerthu Darparwyr Awyr Agored

underline

Mae hwn yn astudiaeth ddichonoldeb i bennu’r posibilrwydd o gynhyrchu system Pwynt Gwerthu pwrpasol ar gyfer darparwyr awyr agored, darparwyr gwely a brecwast a grwpiau partneriaethau eraill yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gellir defnyddio’r astudiaeth ddichonoldeb hefyd fel glasbrint ar gyfer meysydd eraill i’w mabwysiadu. Mae’r Astudiaeth Dichonoldeb ar gael i’w lawr lwytho yma.