Sut fyddech chi'n teimlo am

Canolfan Natur ar gyfer Llangollen

underline

Sut fyddech chi’n teimlo am ganolfan dysgu a darganfod natur pob tywydd yn Llangollen? A fyddech chi’n ymweld â theithiau cerdded lleol, wrth ymweld â’r rheilffordd, neu fynd â’ch plant / wyrion yno? Mae’r syniad wedi cael ei ddatblygu gan rai rhieni Llangollen sydd bellach yn chwilio am fewnbwn i’r syniad i weld a yw’n ymarferol. Cymerwch 2 funud i gwblhau’r arolwg hwn yn bit.ly/2DPbDTa a rhowch gyfle i ennill taleb £ 25!