sesiwn galw mewn ar

Ffair Ynni Hiraethog

underline

Ffair Ynni Hiraethog 16eg Gorffennaf 2019 – cyfle i gael cyngor gan fudiadau yn y maes ynni (sesiwn galw mewn 17:00 – 18:45).

Dilynir hyn gyda chyflwyniadau am gynlluniau ynni cymunedol (o 19:00).

Cysylltwch ag Eirian Pierce Jones ar 01492 642357 neu eirian@miconwy.org i gael rhagor o fanylion.