energylines
pobl yn cefnogi pobl i ddilyn camau mentrus yn erbyn newid hinsawdd

ADFYWIO CYMRU

underline

Mae Cadwyn Clwyd yn darparu dau gytundeb ar ran Adfywio Cymru:

  1. Cydlynydd Adfywio Cymru
  2. Ymgynghorydd Ynni Lleol

Cafodd Adfywio Cymru ei sefydlu gan grŵp o ymarferwyr cymunedol er mwyn helpu 200 o grwpiau cymunedol fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd trwy gynnig cyngor, hyfforddiant, mentora a chefnogaeth dechnegol gan Ymarferwyr Cymunedol profiadol eraill.

 

Cydlynydd Adfywio Cymru

divider

Trwy ein 30 o gydlynwyr, bydd y prosiect yn cysylltu ac yn dechrau sgwrs newydd gyda 200 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru er mwyn eu hysgogi, eu hysbrydoli a dangos yr hyn mae modd ei wneud (yn seiliedig ar brofiad ymarferol blaenorol) a helpu cymunedau osod eu blaenoriaethau eu hunain er mwyn gweithredu trwy sgyrsiau, gweithdai a grwpiau ffocws.

Bydd y gefnogaeth yn un o gyfoedion i gyfoedion gan bobl sydd eisoes wedi cynnal prosiectau yn eu cymunedau.

Darllenwch fwy ar http://www.renewwales.org.uk

cydlynydd ynni lleol

divider

Mae Ynni Lleol yn ffordd newydd o alluogi cymunedau i gydweithio er mwyn cronni eu generadiad lleol a rheoli gofynion lleol er mwyn lleihau biliau ac allyriadau carbon. Mae Ynni Lleol yn credu y dylai cymunedau allu elwa o symud eu defnydd ynni at amseroedd rhatach yn ystod y dydd a’i gydweddu gyda generadiad lleol.

Mae prawf ynni lleol wedi’i gymeradwyo gan OFGEM ar fynd ym Methesda, Gwynedd.  Mae Ymgynghorwyr Ynni Lleol wedi’u cyflogi er mwyn ymestyn y prawf hwnnw i bum lleoliad newydd ar draws Cymru.

Cysylltwch â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline