chwilir am ymgynghorwyr i gwblhau adroddiad dichonoldeb

Tram Olaf Wrecsam

underline

Yn 2005 cafodd Gwasanaeth Amgueddfa Wrecsam ddau dram gan The Brow Golf Club Ellesmere, Swydd Amwythig. Fe’u prynwyd gan y perchennog blaenorol yn y 1970au gyda chynllun i’w hadfer ond yn hytrach cawsant eu trosi a’u defnyddio fel storfa ar gyfer dynion cynnal a chadw’r tir yn y clwb golff.

Mae’r tramiau’n rhan bwysig o hanes Wrecsam. Credir mai nhw yw’r unig ddau dram Wrecsam sy’n weddill ac adeiladwyd 10 ohonynt yn wreiddiol gan Brush Electrical Engineering. Daethant i wasanaeth ar 4 Ebrill 1903 pan drawsnewidiodd Tramffordd Trydan Wrecsam a’r Cylch linell Wrecsam i linell Johnstown o linell tram wedi’i dynnu gan geffyl i linell drydanol mesurydd 3’6 ”. Arhosodd y tramiau ar waith nes i’r llinell gau ar 31 Mawrth 1927. Heddiw nid oes llawer o dystiolaeth ar ôl o fodolaeth tramiau yn Wrecsam. Defnyddiwyd y depo yn Johnstown am nifer o flynyddoedd ar ôl cau’r llinell ond mae bellach wedi’i ddymchwel.

Edrychwch ar Sell2Wales i gael briff yr ymgynghorydd ‘Wrecsam’s Last Tram Study’.

Mae Gwasanaeth Amgueddfa Bwrdeistref Sir Wrecsam mewn partneriaeth â Cadwyn Clwyd, yn dymuno comisiynu ymgynghorydd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb i sefydlu cynllun cynaliadwy, cyraeddadwy a chostiadwy llawn i warchod a dehongli enghraifft o dram olaf Wrecsam.

Bydd y prosiect hwn yn ffurfio cam 1 prosiect mwy o faint, yn seiliedig ar ganlyniadau’r astudiaeth ddichonoldeb, i wneud cais am gyllid ychwanegol i gynnal prosiect treftadaeth gymunedol i warchod a dehongli un o’r tramiau. Bydd y prosiect yn cynnwys gwerthuso arwyddocâd y tramiau a chynhyrchu cyfranogiad y gymuned yn y prosiect.

Cyflwynwch eich ymateb i Amgueddfa ac Karen Murdoch, Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Stryd Regent, Wrecsam, LL11 1RB gan Dydd Gwener4ydd Hydref, 2019