energylines
Adnewyddadwy

YNNI

underline

THEMA 4 LEADER: YNNI ADNEWYDDADWY AR LEFEL GYMUNEDOL

Mae thema 4 LEADER yn cynnig cefnogaeth benodol ac wedi’i theilwra i helpu cymunedau a mentrau cymdeithasol edrych i mewn i ffynonellau ynni adnewyddadwy. Gall y gwaith hwn gynnwys astudiaethau dichonolrwydd a hyfywedd cychwynnol ar gynlluniau posibl ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn cynnwys prawf o’r cysyniad a chynlluniau peilot ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol bach, a all, petaen nhw’n llwyddiannus, droi yn brosiectau mwy. Bydd y thema hefyd yn cynnig hyfforddiant, ymweliadau addysgiadol a chyfle i adeiladu ar gynhwysedd i grwpiau cymunedol sydd eisiau ymgymryd â chynllun ynni adnewyddadwy cymunedol. Bydd gweithgareddau eraill yn cynnwys rhoi technolegau newydd ar brawf a chodi ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni technolegau newydd a mentrau sy’n lleihau newid hinsawdd.

Rhai prosiectau sydd wedi derbyn cefnogaeth ydy Astudiaeth Dichonolrwydd Pŵer Hydro Bonwm, prosiect sy’n cynnig monitoriaid ynni i adeiladau cymunedol a phrosiect gyda Chanolfan Ymgynghori ar Ynni Gogledd-Ddwyrain Cymru sy’n rhoi cyngor i bobl sy’n dioddef o dlodi tanwydd.