cooperationlines
gweithio gyda'n gilydd

CYDWEITHREDU

underline

CYDWEITHREDU LEADER

Mae Cadwyn Clwyd a Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) Gogledd-Ddwyrain Cymru yn awyddus i gydweithio gyda phartneriaid eraill ar draws Cymru, Prydain neu’r UE. Mae profiad helaeth sydd wedi’i ennill dros genedlaethau o waith blaenorol LEADER yn dangos bod cydweithredu yn fecanwaith effeithiol er mwyn helpu ardaloedd gwledig i gyd-ddatblygu a rhannu atebion newydd i faterion cyffredin. Mae’n ffordd ardderchog o ddysgu gan eraill a rhannu arferion da. Mae Cadwyn Clwyd yn fodlon trafod prosiectau cydweithredu posibl gyda GGLl eraill.

Prosiectau a Gymeradwywyd

Cydweithrediad Hiraethog

Nod y prosiect yw peilotio’r cydweithrediad sy’n cefnogi mentrau dan arweiniad y Gymuned yn ardal Hiraethog. Bydd y prosiect yn cefnogi gweithredu’r camau a nodwyd yn Strategaeth a Chynllun Gweithredu Hiraethog. Comisiynwyd y Strategaeth a’r Cynllun Gweithredu gyda chyllid LEADER yng Nghynllun Datblygu Gwledig 2007-2013 gyda’r nod o ddarparu fframwaith ar gyfer cychwyn a gweithredu prosiectau cymunedol dan arweiniad yr ardal. Mae’r Strategaeth a’r Cynllun Gweithredu ar gael i’w lawr lwytho yma