Grŵp Gweithredu Lleol

GGLl Sir y Fflint

underline

Mae Grŵp Gweithredu Lleol yn bartneriaeth o sefydliadau a phobl leol allweddol sy’n gyfrifol am y rhaglen LEADER ym mhob ardal yn Sir Ddinbych Wledig, Sir y Fflint Wledig a Wrecsam Wledig. Grŵp Gweithredu Lleol yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau mewn perthynas â gweithredu’r rhaglen LEADER, mae Cadwyn Clwyd wedyn yn gweinyddu’r Rhaglen o dan gyfarwyddyd y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae 18 aelod ar bob GGLl yn cynrychioli sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol / gwirfoddol yn yr ardal wledig. Mae gan bob GGLl  ymgynghorwyr i roi cyngor a chyfarwyddyd lle bo angen.

Cymunedol/Gwirfoddol Community/Voluntary Preifat / Private Cyhoeddus / Public Ymgynghorwyr Advisor
Paul Mitchell / Dave Shiel  (AHNE / AONB) Vanessa Warrington (Busnes / Business) Cllr Derek Butler (Cynghorydd Sir y Fflint / FCC Cllr) Sharon Barlow (Cyngor Sir y Fflint / FCC)
Gill Stephen (Menter Iaith) Sue Haygarth (Busnes / Business) Martin Fearnley

Tref Treffynnon Cyngor / Holywell Town Council

Niall Waller (Cyngor Sir y Fflint / FCC)
Gareth Evans (Cadwyn Clwyd) Adrian Waters (Busnes / Business) Tom Woodall (Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint / FCC Countryside Services)
Heather Hicks / Shaun Darlington (FLVC) Mark Hughes / Alun Price (CNC / NRW)
Gareth Hughes (Cynghorydd Cymunedol / Community Cllr) Cllr Marjorie Thomson (Cynghorau Cymunedol Un Llais Cymru / One Voice Wales Community Councils)
Joanna Douglass (Mold Town Council)
Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk