Grŵp Gweithredu Lleol

GGLl Sir Ddinbych

underline

Mae Grŵp Gweithredu Lleol yn bartneriaeth o sefydliadau a phobl leol allweddol sy’n gyfrifol am y rhaglen LEADER ym mhob ardal yn Sir Ddinbych Wledig, Sir y Fflint Wledig a Wrecsam Wledig. Grŵp Gweithredu Lleol yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau mewn perthynas â gweithredu’r rhaglen LEADER, mae Cadwyn Clwyd wedyn yn gweinyddu’r Rhaglen o dan gyfarwyddyd y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae 18 aelod ar bob GGLl yn cynrychioli sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol / gwirfoddol yn yr ardal wledig. Mae gan bob GGLl ymgynghorwyr i roi cyngor a chyfarwyddyd lle bo angen.

Cymunedol/Gwirfoddol Community/Voluntary              Preifat / Private Cyhoeddus / Public Ymgynghorwyr Advisor
Andrew Jedwell (Cadwyn Clwyd) Rhys Hughes (Ffermio / Farming) Paul Michell (CNC / NRW)  Gareth Evans (Cadwyn Clwyd)
Eleri Roberts (CFFI / YFC) Anthony Cecil Sutherland (Busnes / Business) Dave Shiel (AHNE / AONB) Carolyn Brindle (Cyngor Sir Ddinbych / DCC)
Ian Lebbon (Partneriaeth Cyrchfan / Destination Partnership) J Ceiriog Jones

(Ffermio / Farming)

Cllr Huw Jones (Cynghorydd Sir Ddinbych / DCC Cllr) Peter McDermott

(Cyngor Sir Ddinbych / DCC)

Heather Williams (Cymdeithas Ddinesig Rhuthun / Ruthin Civic Association) Mari Jones (FUW) Cllr Martin Holland (Cynghorydd Sir Ddinbych / DCC Cllr)
Gwyneth Kensler (Amgueddfa Dinbych, Twm o’r Nant / Denbigh Museum, Twm o’r Nant) Sharon Newell (Siop Pwllglas) Cllr Merfyn Parry (Cynghorydd Sir Ddinbych / DCC Cllr)
Ruth Williams (Menter Iaith) Dafydd I Jones (NFU)

 

Gareth Jones (Coleg Cambria)

 

 

Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk