Grŵp Gweithredu Lleol

GGLl Sir Ddinbych

underline

Mae Grŵp Gweithredu Lleol yn bartneriaeth o sefydliadau a phobl leol allweddol sy’n gyfrifol am y rhaglen LEADER ym mhob ardal yn Sir Ddinbych Wledig, Sir y Fflint Wledig a Wrecsam Wledig. Grŵp Gweithredu Lleol yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau mewn perthynas â gweithredu’r rhaglen LEADER, mae Cadwyn Clwyd wedyn yn gweinyddu’r Rhaglen o dan gyfarwyddyd y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae 18 aelod ar bob GGLl yn cynrychioli sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol / gwirfoddol yn yr ardal wledig. Mae gan bob GGLl ymgynghorwyr i roi cyngor a chyfarwyddyd lle bo angen.

Cymunedol/Gwirfoddol Community/Voluntary              Preifat / Private Cyhoeddus / Public Ymgynghorwyr Advisor
Andrew Jedwell (Cadwyn Clwyd) Rhys Hughes (Ffermio / Farming) Paul Michell (CNC / NRW)  Gareth Evans (Cadwyn Clwyd)
Eleri Roberts (CFFI / YFC) Joe Mault (NFU) Dave Shiel (AHNE / AONB) Carolyn Brindle (Cyngor Sir Ddinbych / DCC)
Michael McNamara (PGDSD / SDCP) Ian Lebbon (Partneriaeth Cyrchfan / Destination Partnership) Iain Clarke (Coleg Cambria) Peter McDermott

(Cyngor Sir Ddinbych / DCC)

Heather Williams (Cymdeithas Ddinesig Rhuthun / Ruthin Civic Association) Sharon Newell (Siop Pwllglas) Cllr Martin Holland (Cynghorydd Sir Ddinbych / DCC Cllr)  Amy Selby (CSDd / DCC)
Gwyneth Kensler (Amgueddfa Dinbych, Twm o’r Nant / Denbigh Museum, Twm o’r Nant) Cllr Merfyn Parry (Cynghorydd Sir Ddinbych / DCC Cllr)
Ruth Williams (Menter Iaith)  

 

 

 

Cysylltu â ni

Cysylltu â Cadwyn Clwyd

underline

Cysylltwch â Cadwyn Clwyd trwy lenwi’r ffurflen isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi.

E-bost: admin@cadwynclwyd.co.uk